Banky v SR

V Slovenskej republike pôsobí cca 30 bánk, ktoré majú pridelený kód pre slovenský platobný styk. Mnohé z nich bežní ľudia ani nepoznajú. Nižšie sú uvedené iba tie najznámejšie s ich kódom.

0900 | Slovenská sporiteľňa
1100 | Tatra banka, a. s.
1200 | Poľnobanka, a. s.
3100 | Ľudová banka, a. s.
6500 | Poštová banka
7300 | ING Bank
7500 | Československá obchodní banka, a. s.
8100 | Komerční banka, a. s.
8120 | Banka Slovakia, a. s.
8130 | Citibank, a. s.

TIP: Ak si vyberáte banku napríklad pre podnikateľský účet a budú Vám chodiť peniaze i z Česka, tak odporúčam do kritérií pre výber banky zahrnúť i to, či nemá v Česku "brata alebo sestru" (napr. ČSOB). Ak áno, tak zaplatíte výrazne nižšie poplatky za prevody peňazí medzi Českom a Slovenskom.