Poistenie

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie slúži k zaisteniu rizík v prípade, že príde u poistenej osoby v cudzine k úrazu alebo ochoreniu. Býva používané tiež k zaisteniu škody v prípade straty batožiny alebo škody spôosobenej tretej osobe. Cestovné poistenie si dnes môžete veľmi jednoducho objednať online cez Internet, prípadne ak idete do zahraničia s cestovnou kanceláriou, tak si cestovné poistenie môžete objednať pri kúpe zájazdu.

Povinné ručenie

Povinné ručenie je typom poistenia, ktoré musí zo zákona povinne uzavrieť každý vlastník vozidla. Poistencov chráni pred škodami spôsobenými prevádzkovaním vozidla, tie často môžu byť až miliónové. Povinné ručení si v dnešnej dobe môžete tiež uzavrieť online na Internete.

Poistenie osôb

Poistenie osôb slúži k ochrane pred udalosťami ako sú úmrtie, invalidita, úraz alebo pracovná neschopnosť. V týchto prípadoch sa snaží zaistiť poistenej osobe alebo pozostalým kompenzáciu ušlých príjmov. Poistenie sa tiež veľmi často používa pre účely krytia hypotéky a občas tiež i úverov zo stavebného sporenia. Poistiť sa dá buď iba proti danému riziku, alebo poistenie sa dá skombinovať i so sporením a šetriť si napríklad na dôchodok. Poistenie osôb (hlavne životné poistenie) sa väčšinou uzavierajú na dlhé obdobie, preto je výberu vhodného finančného ústavu nutné venovať zvýšenú pozornosť.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti chráni pred rizikami typu záplavy, požiare, prasknuté vodovodné potrubie v dome alebo krádež vylúpením. Môžete si poistiť ochranu zariadení v domácnosti (nábytok, elektronika), ale tiež cenné predmety, bicykle, atď. Poisťuje sa v cenách, ktoré odpovedajú hodnote nového predmetu. V prípade vyplatenia poistky si tak môžete kúpiť daný predmet nový.