Leasing

Leasing slúži najčastejšie pre zaobstaranie hnuteľných vecí (automobil, stroje, zariadenia). Pevne sa viaže na financovaný predmet. K zaobstaraniu predmetu na leasing Vám stačí len časť ceny predmetu (tzv. akontácia), ďalej platíte pravidelné mesačné splátky. Základné členenie leasingov je na operatívny leasing a finančný leasing.

Finančný leasing

U finančného leasingu je zaobstarávaný predmet po celú dobu leasingu (napr. 3 - 5 rokov) vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Až po skončení leasingu prechádza predmet do vlastníctva klienta. Tým, že je predmet vo vlastníctve leasingovej spoločnosti, sa jej významne znižuje riziko nedobytnosti pohľadávky. Ak nebudete platiť, o predmet prídete, pretože nie je vo Vašom vlastníctve. U leasingu automobilu je nutné poistiť vozidlo proti krádeži alebo havárii. Je možné tiež poistiť riziko nesplácania z dôvodu pracovnej neschopnosti, atď. Leasingové splátky je možné pri dodržaní podmienok započítavať priamo do daňovo uznateľných nákladov. Výhodou býva, že dĺžka leasingovej zmluvy je väčšinou kratšia ako pri odpisovaní predmetu v prípade, že ho vlastníte.

Operatívny leasing

V prípade operatívneho (operačného) leasingu je predmet v nájme i po skončení zmluvy vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Operatívny leasing je niekedy tiež označovaný za "full-service leasing". Z tohto označení vyplýva, že leasingová spoločnosť sa postará prakticky o všetko - u leasingu automobilov prihlási automobil, vyzdvihne registračnú značku, uzavrie poistenie, hradí povinné poplatky, dohliada na servis ...

Leasing automobilov

Pri leasingu automobilov je odporúčaný tento postup: