Podnikateľské pôžičky

K realizácii dobrého nápadu je nezriedka potrebný dobrý kapitál. Ak ním podnikateľ nedisponuje, tak mu môžu pomôcť podnikateľské pôžičky.

Krátkodobé pôžičky

V prípade potreby krátkodobej podnikateľskej pôžičky je možné čerpať financie od banky z dvoch zdrojov - z kontokorentu a prevádzkového úveru.

Kontokorent býva vedený ako doplnkový k bežnému účtu, v zmluve o úvere je zjednaná len jeho maximálna výška. Klient môže kontokorent okamžite čerpať a tiež flexibilne splácať.

Prevádzkový úver je účelový termínovaný úver, veľmi často s dopredu stanoveným plánom čerpania a splácania.

Dlhodobé pôžičky

Nezriedka však býva nutné použiť dlhodobé pôžičky, ktoré slúžia k financovaniu dlhšie trvajúcich projektov. Tu si môžete vybrať z hypotekárneho úveru a leasingu.

Hypotekárny úver má splatnosť až 20 rokov a za úver sa ručí nehnuteľnosťou, pre ktorú je pôžička čerpaná (napr. nová výrobná hala). Základné princípy sú rovnaké ako u klasickej hypotéky pre občanov.

Investičný úver môže slúžiť nielen k zaobstaraniu nehnuteľností, strojov alebo zariadení, ale tiež napr. na nákup cenných papierov a ďalších investícií (podiely vo firmách). Úver môže byť krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý. Na zmluvnom období fixácie úrokovej sadzby závisí i výška úročenia úveru.

Poslednou možnosťou je leasing - tj. prenájom hnuteľnej veci s prípadnou následnou kúpou za zostávajúcu cenu. Predmetom leasingu sú najčastejšie automobily a rôzna dopravná technika. Splácajú sa pravidelné mesačné splátky.