Penzijné pripoistenie

Penzijné pripoistenie slúži k zaisteniu dostatočných finančných prostriedkov pre obdobie dôchodku. V dôchodku totiž môže príjem človeka veľmi výrazne poklesnúť, ak si však klient počas svojho aktívneho života sporí v penzijnom pripoistení, môže tento pokles príjmov čiastočne kompenzovať.

V prípade úmrtia pred začiatkom vyplácania dávok penzijného pripoistenia majú nárok na čerpanie týchto finančných prostriedkov dediči, resp. oprávnené osoby.

Pre penzijné pripoistenie sa tiež často používajú názvy ako penzijné poistenie, dôchodkové poistenie alebo dôchodkové pripoistenie.

Príspevok zamestnávateľa

Zamestnanci sa môžu často stretnúť s firemnými benefitami, ktoré spočívajú v tom, že im zamestnávateľ na penzijné pripoistenie prispieva - a to až do výšky 3 % vymeriavaceho základu pre výpočet zdravotného a sociálneho poistenia.