Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je využívané hlavne pre možnosť získať lacný úver na zaobstaranie bývania. Klient uzavrie zmluvu so stavebnou sporiteľnou a určí si cieľovú čiastku, ktorú chce nasporiť. Za uzatvorenie zmluvy si stavebná sporiteľňa účtuje poplatok väčšinou vo výške 1 % z cieľovej čiastky alebo paušál. Po uzatvorení zmluvy klient posiela stavebnej sporiteľni splátky - buď v pravidelných mesačných intervaloch alebo nepravidelne alebo jedenkrát za rok. K tomu, čo nasporí, obdrží 12,5 % štátnu podporu. Aby však klient štátnu podporu získal, musí sporiť najmenej 6 rokov - ak vypovie zmluvu skôr, nedostane štátny príspevok. Po uplynutí 6 rokov môže klient sporiť ďalej (a rozhodne nemusí vypovedať zmluvu, ako niektorí agenti mylne informujú) alebo môže peniaze vybrať a použiť na ľubovoľný účel, prípadne môže požiadať o úver zo stavebného sporenia. Pri vypovedi zmluvy nieje nárok na státnu prémiu do 2 rokov sporenia. Od 2 do šiestich rokov na ňu nárok je, ale po tom co klient zdokladuje, že peniaze použil na stavebné účely.

Riadny úver zo stavebného sporenia

Pri splnení troch podmienok môže klient čerpať riadny úver zo stavebného sporenia, ktorý je úročený nízkou sadzbou (na konci roku 2007 okolo 3,5%). Za prvé musí sporiť najmenej 2 roky, za druhé musí mať nasporené najmenej 40 % z cieľovej čiastky a za tretie musí dosiahnuť dopredu danú výšku hodnotiaceho čísla. Práve splnenie posledného parametru býva veľmi často problém. Toto číslo totiž raste len veľmi, veľmi pomaly. Pre poskytnutie tohto úveru musí byť klient tiež bonitný, tj. musí mať dostatočný príjem (veľmi všeobecne sa dá povedať, že je nutné mať čistý príjem aspoň vo výške dvojnásobku splátky. U nízkych príjmov - okolo 10 tisíc - je toto číslo väčšie.) Vo fáze riadneho úveru platíte úrok iba z dlžnej čiastky.

Preklenovací úver zo stavebného sporenia

V prípade, že klient nesplňuje niektorú z uvedených 3 podmienok, môže požiadať o preklenovací úver (niekedy tiež medziúver). Na jeho poskytnutie nie je zo zákona nárok. Preklenovací úver je úročený výrazne vyššou sadzbou - okolo 5 - 6 %. Naviac platíte úroky z celej cieľovej čiastky! Obdobie, počas ktorého splácate preklenovací úver, býva dlhšie ako obdobie, kedy splácate riadny úver. Vzhľadom k tomu, že z preklenovacieho úveru sa do riadneho dostanete až po splnení všetkých troch podmienok, je vhodné si nechať dobre naplánovať mesačnú výšku splátky.

Výhody stavebného sporenia

Za hlavné výhody stavebného sporenia považujem pevne stanovenú úrokovú mieru počas celej doby splácania preklenovacieho i riadneho úveru. Tiež môžete kedykoľvek mimoriadne splatiť ľubovoľne vysokú časť úveru - a to bez sankcií. Stavebným sporením sa dá financovať zaobstaranie nehnuteľnosti aj do výšky 100% ceny, taký úver však býva dražší.